Kategorie

Wata, wata celulozowa, lignina

Różnego rodzaju waty celulozowe, ligniny czy waty opatrunkowe - wyściółkowe