Stabimed Fresh 5l - Sigmed

Stabimed Fresh 5l

  19690

  Nowy produkt

  Dostępność: Na zamówienie
  Produkt chwilowo niedostępny, oczekujemy na dostawę. Zamów już dziś, dostarczymy jak najszybciej.

  Czas oczekiwania: 3-14 dni

  300,49 zł Brutto (278,23 zł netto)

  Sposoby i koszty dostawy
  • Odbiór osobisty Za darmo!
  • DHL - przedpłata na konto już od 15,80 zł
  • DHL - wysyłka za pobraniem już od 18,35 zł
  Sposoby płatności
  • Pobranie
  • Przelew bankowy
  • Przelewy24 - szybkie płatności on-line

  Więcej informacji

  Opis

  WŁAŚCIWOŚCI:

  •  szybki w działaniu
  • świeży i przyjemny zapach
  • doskonała tolerancja materiałowa
  • możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych
  • do mycia i endoskopów giętkich
  • szerokie spektrum działania
  • doskonałe właściwości myjące
  • łatwo usuwa trwałe zabrudzenia

  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

  Produkt niebezpieczny
  Rodzaj zagrożenia:
  H226: Łatwopalna ciecz i pary.
  H302: Działa szkodliwe po połknięciu.
  H372: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
  H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  Środki ostrożności
  Ogólne:
  P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  P260: Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.
  P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
  P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
  P501: Zawartość/pojemnik usuwać do wyznaczonego odbiorcy odpadów.

  Produktów niebezpiecznych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

  Pobierz

  Opinie 0

  Opinie

  Na razie nie dodano żadnej recenzji.

  Twoje zdanie jest dla Nas bardzo ważne. Jeśli masz doświadczenia z tym produktem oceń go i napisz swoją opinię, pomożesz innym klientom w podjęciu decyzji. Musisz być zalogowany(a) aby dodać opinię.

  Napisz opinię

  Stabimed Fresh 5l

  Stabimed Fresh 5l

  Stabimed Fresh 5l - preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz termostabilnych i termolabilnych wyrobów i urządzeń medycznych.

  Ten formularz służy do wyrażenia swojej opinii na temat konkretnego produktu. Nie należy używać go jako formularza kontaktowego (zapytania o produkt, zamówienie, itd.), ponieważ Państwa zapytanie może nie trafić do odpowiedniej osoby i pozostanie bez odpowiedzi. W tym celu prosimy skorzystać z formularza w dziale kontakt. Przejdź do działu Kontakt

  .

  Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: