Chusteczki do mycia i dezynfekcji sprzętu Velox Wipes - Sigmed

Strona przeznaczona dla profesjonalistów z branży medycznej i weterynaryjnej.

Zgodnie z powyższym, proszę potwierdzić czy jesteś profesjonalistą posiadającym wiedzę medyczną lub weterynaryjną.

Nie Tak, wchodzę

Chusteczki do mycia i dezynfekcji sprzętu Velox Wipes

  Nowy produkt

  21,65 zł Brutto (20,05 zł netto)

  Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

  Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

  Sposoby dostawy
  • InPost Kurier
  • InPost Paczkomat
  • DHL Kurier
  Sposoby płatności
  • Pobranie
  • Przelew bankowy
  • Przelewy24 - szybkie płatności on-line

  Więcej informacji

  Opis

  Velox Wipes - Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego 

  CECHY PRODUKTU 

  • Działają już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe, Adeno, Rota 
  • Zalecane do unitów, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, lamp zabiegowych, łóżek pacjentów 
  • Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością 
  • Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe - opinia Famed 
  • Chusteczki włókninowe 13 x 20 cm, 23g/m2

  ZASTOSOWANIE 

  Velox Wipes zalecane są specjalnie do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej. Polecane są również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji. 

  SPOSÓB UŻYCIA 

  Wkład umieścić w puszcze. Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią powierzchnię. Dokładnie zamknąć wieczko puszki. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe).

  Produkt przeznaczony do użycia przez profesjonalnego użytkownika. 

  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

  ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

  P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
  Nie palić.
  P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
  P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
  kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P403+P233+P102+P405: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
  Chronić przed dziećmi. Przechowywać pod zamknięciem.
  P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub
  pojemników i odpadów w pojemnikach.

  ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA:

  Aquatic Chronic 3: H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy.
  Flam. Liq. 3: H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
  STOT SE 3: H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

  Zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

  To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

  Pobierz

  Opinie 0

  Opinie

  Na razie nie dodano żadnej recenzji.

  Twoje zdanie jest dla Nas bardzo ważne. Jeśli masz doświadczenia z tym produktem oceń go i napisz swoją opinię, pomożesz innym klientom w podjęciu decyzji. Musisz być zalogowany(a) aby dodać opinię.

  Napisz opinię

  Chusteczki do mycia i dezynfekcji sprzętu Velox Wipes

  Chusteczki do mycia i dezynfekcji sprzętu Velox Wipes

  Ten formularz służy do wyrażenia swojej opinii na temat konkretnego produktu. Nie należy używać go jako formularza kontaktowego (zapytania o produkt, zamówienie, itd.), ponieważ Państwa zapytanie może nie trafić do odpowiedniej osoby i pozostanie bez odpowiedzi. W tym celu prosimy skorzystać z formularza w dziale kontakt. Przejdź do działu Kontakt

  .

  8 innych produktów w tej samej kategorii:

  Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: