Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych Viruton Extra 5 L - Sigmed

Strona przeznaczona dla profesjonalistów z branży medycznej i weterynaryjnej.

Zgodnie z powyższym, proszę potwierdzić czy jesteś profesjonalistą posiadającym wiedzę medyczną lub weterynaryjną.

Nie Tak, wchodzę

Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych Viruton Extra 5 L

  SSE-43-GOT-ML399

  Nowy produkt

  Dostępność: Na zamówienie
  Produkt chwilowo niedostępny, oczekujemy na dostawę. Zamów już dziś, dostarczymy jak najszybciej.

  Czas oczekiwania: 3-14 dni

  343,04 zł Brutto (317,63 zł netto)

  Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

  Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

  Sposoby dostawy
  • InPost Kurier
  • InPost Paczkomat
  • DHL Kurier
  Sposoby płatności
  • Pobranie
  • Przelew bankowy
  • Przelewy24 - szybkie płatności on-line

  Więcej informacji

  Opis

  Viruton Extra - Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych

  CECHY PRODUKTU

  • Działa już w stężeniu 0,5% w 15 min 
  • Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe, (m. in. Vaccinia, BVDV), Adeno, Pollo
  • Zawartość enzymu proteaza zapewnia bardzo dobre właściwości czyszczące 
  • Idealny do narzędzi ze stali, niklu, miedzi, aluminium
  • Nadaje się do myjek ultradźwiękowych 
  • Zalecany do endoskopów - opinia Vimex
  • Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową - opinia producenta narzędzi Chirmed
  • 1L koncentratu = 200L r. roboczego

  SPOSÓB UŻYCIA

  Przygotować roztwór użytkowy koncentratu poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania. W celu otrzymania stężenia 0,5% należy 5 ml koncentratu rozpuścić w 995 ml wody. Instrumenty bezpośrednio po użyciu zanurzyć w roztworze. Wszystkie części i otwory muszą być całkowicie wypełnione roztworem. Po dezynfekcji, instrument wypłukać i wysuszyć. Aktywność nieskażonego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Ze względów higienicznych zaleca się codzienną wymianę roztworu. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Preparat wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą produktu.

  ZASTOSOWANIE

  Viruton Extra to wydajny koncentrat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Przeznaczony jest do manualnej dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Jest zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzyw sztucznych. 

  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:


  Acute Tox. 4: H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
  Aquatic Chronic 1: H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  Skin Corr. 1B: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
  STOT RE 2: H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (Ustna).

  Zwroty wskazujące środki ostrożności:


  P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
  P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.
  P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
  P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
  P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
  kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub
  pojemników i odpadów w pojemnikach.


  Informacja uzupełniająca:
  EUH208: Zawiera Dipenten. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

  Produktów niebezpiecznych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

  To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

  Pobierz

  Opinie 0

  Opinie

  Na razie nie dodano żadnej recenzji.

  Twoje zdanie jest dla Nas bardzo ważne. Jeśli masz doświadczenia z tym produktem oceń go i napisz swoją opinię, pomożesz innym klientom w podjęciu decyzji. Musisz być zalogowany(a) aby dodać opinię.

  Napisz opinię

  Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych Viruton Extra 5 L

  Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych Viruton Extra 5 L

  Ten formularz służy do wyrażenia swojej opinii na temat konkretnego produktu. Nie należy używać go jako formularza kontaktowego (zapytania o produkt, zamówienie, itd.), ponieważ Państwa zapytanie może nie trafić do odpowiedniej osoby i pozostanie bez odpowiedzi. W tym celu prosimy skorzystać z formularza w dziale kontakt. Przejdź do działu Kontakt

  .

  8 innych produktów w tej samej kategorii:

  Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: