Sekusept Plus - Sigmed

Strona przeznaczona dla profesjonalistów z branży medycznej i weterynaryjnej.

Zgodnie z powyższym, proszę potwierdzić czy jesteś profesjonalistą posiadającym wiedzę medyczną lub weterynaryjną.

Nie Tak, wchodzę

Sekusept Plus

  Nowy produkt

  461,64 zł Brutto (427,44 zł netto)

  Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

  Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

  Sposoby dostawy
  • InPost Kurier
  • InPost Paczkomat
  • DHL Kurier
  Sposoby płatności
  • Pobranie
  • Przelew bankowy
  • Przelewy24 - szybkie płatności on-line

  Więcej informacji

  Opis

  Sekusept Plus

  Opis produktu:

  Sekusept Plus Jest to innowacyjny preparat do dezynfekcji narzędzi, powstały w oparciu o glukoprotaminę. Służy do manualnego mycia i dezynfekcji wstępnej instrumentów medycznych, włącznie z endoskopami giętkimi.

  SPOSÓB ZASTOSOWANIA
  Przygotować roztwór preparatu w wodzie o jakości co najmniej wody pitnej. Instrumenty zanurzyć upewniając się, że wszystkie
  powierzchnie są całkowicie zanurzone w roztworze. Myć narzędzia medyczne zgodnie z instrukcją załączoną przez producenta sprzętu.
  Jeżeli mycie tego wymaga usunąć pozostałe zanieczyszczenia mechanicznie (np. przy użyciu szczoteczki, przecieranie), aż do wizualnej czystości. Podczas stosowania wmyjkach ultradźwiękowych, zwrócić uwagę na przykrycie
  komory myjki w trakcie pracy urządzenia. Gdy minie wymagany czas dezynfekcji, narzędzia wypłukać używając wody o jakości co najmniej wody pitnej.

  Właściwości Sekusept Plus 2L:

  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

  Produkt niebezpieczny
  Rodzaj zagrożenia:
  H302 + H332: Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
  H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

  Środki ostrożności
  Zapobieganie:
  P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
  P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy/ ochronę słuchu.
  Reagowanie:
  P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

  P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
  P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

  Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

  Produktów niebezpiecznych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

  To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

  Pobierz

  Opinie 0

  Opinie

  Na razie nie dodano żadnej recenzji.

  Twoje zdanie jest dla Nas bardzo ważne. Jeśli masz doświadczenia z tym produktem oceń go i napisz swoją opinię, pomożesz innym klientom w podjęciu decyzji. Musisz być zalogowany(a) aby dodać opinię.

  Napisz opinię

  Sekusept Plus

  Sekusept Plus

  Ten formularz służy do wyrażenia swojej opinii na temat konkretnego produktu. Nie należy używać go jako formularza kontaktowego (zapytania o produkt, zamówienie, itd.), ponieważ Państwa zapytanie może nie trafić do odpowiedniej osoby i pozostanie bez odpowiedzi. W tym celu prosimy skorzystać z formularza w dziale kontakt. Przejdź do działu Kontakt

  .

  8 innych produktów w tej samej kategorii:

  Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: